Nagrania koncertowe i w studio, nagłośnienie małych koncertów, imprez okolicznościowych
Nauka gry na instrumentach: wiolonczeli, skrzypcach, fortepianie, klarnecie,
Nauka i korepetycje: kształcenie słuchu, harmonia, kompozycja,komputerowa edycja nut
Koncerty, oprawa imprez okolicznosciowych, muzyka na zamówienie
Organizacja i współpraca przy różnych projektach muzycznych

Z a p r a s z a m y
kontakt:Wojciech Kaszuba
502-990-476
e-mail:kontakt@artfonia.pl