b i o

Wojciech Kaszuba

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie wiolonczeli dr Eugeniusza Zboralskiego, podyplomowych studiów z informatyki na Politechnice Poznańskiej oraz Szkoły Radia, Filmu i Telewizji w specjalności – realizacja dźwięku. Aktywnie uczestniczy w wielu koncertach, konkursach, kursach, festiwalach, audycjach radiowych,
telewizyjnych, jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy, w kraju i zagranicą. Z zespołem Familiare w ciągu dziesięciu lat działalności zagrał ponad 200 koncertów.

Od 2000 roku prowadzi studio nagrań – artfonia.pl, specjalizujące się w nagraniach muzyki klasycznej oraz nagraniach i realizacji muzyki współczesnej. Współpracował także z TVP, TVP3, Polsat, WTK, komponując ścieżki dźwiękowe, czy udźwiękawiając filmy dokumentalne. Swoją działalność uzupełnia pracą pedagogiczną. Od 2001 roku pracuje w szkołach muzycznych na terenie Wielkopolski. Jego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu muzycznym swoich szkół, zdobywają laury na konkursach, festiwalach, warsztatach. Wielu absolwentów kontynuuje naukę na studiach muzycznych.

Od 2016 roku jest wykładowcą oraz opiekunem Studia Muzyki Elektroakustycznej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od czterech lat współprowadzi także orkiestrę laptopową – Lambda ensemble, która jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.