O mnie

 
 
 Wojciech Kaszuba
 
 
 Urodzony 13 kwietnia 1979 roku w Poznaniu. W 2003 roku ukończył studia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie wiolonczeli dr Eugeniusza Zboralskiego. Aktywnie uczestniczy   w wielu koncertach, konkursach, kursach, festiwalach, audycjach radiowych,telewizyjnych, jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy, w kraju i zagranicą.  
 Działalność jako muzyk instrumentalista ściśle wiąże z profesją realizatora dźwięku. W 2000 roku ukończył Wielkopolską Szkołę Radia, Filmu i Telewizji - specjalność realizacja dźwięku, a w 2007 roku studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Poznańskiej. Od 2000 roku prowadzi studio nagrań, specjalizując się w nagraniach muzyki klasycznej oraz nagraniach i realizacji muzyki współczesnej. Realizator i producent (artfonia.pl)  
 Swoją działalność uzupełnia pracą pedagogiczną. Od 2001 roku nieprzerwanie pracuje w szkołach muzycznych na terenie Wielkopolski. Jego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu muzycznym swoich szkół, zdobywają laury na konkursach, festiwalach, warsztatach. Wielu absolwentów kontynuuje naukę na studiach muzycznych.  
 Od pięciu lat pracuje w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki, specjalność Kompozycja Elektroakustyczna. 
Jest opiekunem Studia Muzyki Elektroakustycznej oraz wykłada między innymi takie przedmioty jak muzyka elektroniczna, muzyka komputerowa, akustyka praktyczna.